Kurs „Eclipse + PHP dla początkujących. Lekcja 2”

Druga część kursu obsługi środowiska eclipse autorstwa Pawła Rajkowskiego oraz mojego. Zawiera informacje nt. pierwszego uruchomienia środowiska oraz omówienia ekranu edytora.

Film hostowany przez Youtube.com