Kurs „Eclipse + PHP dla początkujących. Lekcja 3”

Trzecia część kursu obsługi środowiska eclipse autorstwa Pawła Rajkowskiego oraz mojego. Zawiera informacje dotyczące instalowania dodatków (na przykładzie Aptana Studio 3).

Film hostowany przez Youtube.com