Odkpane, część dwudziesta dziewiąta

spacer po Wroclawiu, maj 2015

Spacer po Wrocławiu w maju 2015r – część druga.